Przetargi
przetarg - termomodernizacja 2015-04-27

Spoldzielnia Mieszkaniowa Ustronie IV oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie: docieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kolorystyka elewacji:

- zad. Nr 1-Reymonta 12-16; - zad. Nr 2-Reymonta 8-10; 

- zad. Nr 3-Kamienna 32-40.

Oferty nalezy skladac w terminie do dnia 12.05.2015 r. do godz. 12oo w sekretariacie spoldzielni ul. Kamienna 5.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 12.05.2015 r. o godz. 1430  w siedzibie spoldzielni pok. Nr 11.

Warunki uczestnictwa w przetargu okresla SIWZ, ktora otrzyma kazdy zainteresowany w dziale eksploatacji pok. Nr 9, tel. 76-846-72-01 lub 76-842-58-08.

Cena specyfikacji wraz z projektem - zad. Nr 1- 80 zl; - zad. Nr 2- 60 zl; - zad. Nr 3- 120 zl.

Spoldzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

wykonanie placu zabaw 2015-04-20

Spoldzielnia Mieszkaniowa Ustronie IV w Lubinie ul. Kamienna 5 oglasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie placu rekreacyjnego miedzy budynkami przy ul. Miedzianej 7 - 15 i Kamiennej 16 - 20 w Lubinie.   

Oferty nalezy skladac w terminie do dnia 4.05.2015 do godz. 1200 w sekretariacie spoldzielni ul. Kamienna 5. Warunki uczestnictwa w przetargu okresla SIWZ, ktora nalezy wykupic w dziale eksploatacji pok. Nr 9. Cena specyfikacji 45 zl.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 5.05.2015 r. o godz. 1500 w siedzibie Spoldzielni pok. Nr 11.

Spoldzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

przetarg - modernizacja inst.c.o. 2015-04-16

Spoldzielnia Mieszkaniowa Ustronie IV w Lubinie ul. Kamienna 5 oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych z zastosowaniem zaworow rownowazacych firmy Danfoss: zad. Nr 1 - Reymonta 26-28 - Kamienna 54; zad. Nr 2 - Kamienna 56-58 i Kamienna 64-66; zad. Nr 3 - Orzeszkowej 10-18 - Konopnickiej 9; zad. Nr 4 - Konopnickiej 11-13 - Miedziana 31; zad. Nr 5 - Orzeszkowej 20-28.

Oferty nalezy skladac w terminie do dnia 4.05.2015 do godz. 1200 w sekretariacie SM ul. Kamienna 5.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 5.05.2015 o godz. 1430 w siedzibie SM pok. Nr 11.

Warunki uczestnictwa w przetargu i wplaty wadium okresla SIWZ, ktora nalezy wykupic w dziale eksploatacji pok. Nr 9 tel. 76-842-58-08.

Cena specyfikacji: zad.1-30 zl, zad.2-40 zl, zad.3-60 zl, zad.4-30 zl., zad.5-50 zl.

Spoldzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5
tel.: 76 842-55-35
fax.: 76 846-72-17
www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Obsługa dyspozytorska:

Jan Nowak:
076-846-88-66
Wiesław Konobiewski:
693-795-999
076-756-32-29

Kasa czynna:
Wtorek: 12.00 - 17.00
Środa, Czwartek: 10.00 - 14.00

Od 20-go do 31-go kasa czynna:
Wtorek: 12.00 - 17.00
Pozostałe dni: 10.00 - 14.00

Numery rachunków bankowych:
PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786
PEKAO S.A. I O/LUBIN
23 1240 1486 1111 0000 2526 1107
BP-H PBK S.A. O/LUBIN
86 1060 0076 0000 4049 0000 5660