Przetargi
przetarg - przeglad instalacji gazowej 2014-08-28

Spóldzielnia Mieszkaniowa Ustronie IV oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie: przeglad instalacji gazowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Oferty nalezy skladac w terminie do dnia 15.09.2014 do 14oo w sekretariacie spóldzielni.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie spóldzielni w pok. 11 w dniu 16.09.2014 godz.15oo.

Specyfikacje otrzyma kazdy zainteresowany w dziale eksploatacji pok.9 tel. 76/846-72-01. Cena SIWZ wynosi 40 zl. Wadium w wys. 2000 zl.

Spóldzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.

przetarg - przeglad przewodów wentylacyj 2014-08-28

Spóldzielnia Mieszkaniowa Ustronie IV oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie: okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7.07,1994 r. Prawo Budowlane. Oferty nalezy skladac w terminie do dnia 15.09.2014 r. do godz. 14oo w sekretariacie spóldzielni.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie spóldzielni w pok.11 w dniu 16.09.2014 godz. 1430.

Specyfikacje otrzyma kazdy zainteresowany w dziale eksploatacji pok.9 tel. 76/846-72-01. Cena SIWZ wynosi 40 zl. Wadium w wys. 1200 zl.

Spóldzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz uniewaznienia przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5
tel.: 76 842-55-35
fax.: 76 846-72-17
www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Obsługa dyspozytorska:

Jan Nowak:
076-846-88-66
Wiesław Konobiewski:
693-795-999
076-756-32-29

Kasa czynna:
Wtorek: 12.00 - 17.00
Środa, Czwartek: 10.00 - 14.00

Od 20-go do 31-go kasa czynna:
Wtorek: 12.00 - 17.00
Pozostałe dni: 10.00 - 14.00

Numery rachunków bankowych:
PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786
PEKAO S.A. I O/LUBIN
23 1240 1486 1111 0000 2526 1107
BP-H PBK S.A. O/LUBIN
86 1060 0076 0000 4049 0000 5660